10+ Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 2 dan Jawabannya

(Foto oleh whitebalance.oatt dari iStockphoto)
Sejak Senin (10/6/2024), siswa SD telah memasuki pekan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Berikut ini beberapa contoh soal PAT Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 2 dan jawabannya. Saat PAT, beragam mata pelajaran, baik mata pelajaran utama mau pun muatan lokal, akan memiliki ujian tertulis. 

Adapun mata pelajaran Bahasa Sunda termasuk sebagai muatan lokal bagi sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat.

Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 2 

Untuk latihan, berikut sejumlah contoh soal Bahasa Sunda Kelas 3 SD Semester 2 lengkap berserta kunci jawaban. 

1. Pakakas anu butuh energi listrik nyaeta ...

a. Kulkas, rak sapatu, kompor gas

b. Setrika, televisi, kulkas

c. Blender, komputer, rak piring

 Jawaban: B

2. Ema marud kalapa nganggo ...

a. Talenan

b. Parud

c. Blender 

Jawaban: B 

3. Mang karta angkat ka sawah sareng kang jaka. 

Cara nulis huruf kapital anu bener nyaeta ...

a. Mang karta angkat ka sawah sareng kang jaka

b. Mang Karta angkat ka sawah sareng Kang Jaka

c. Mang Karta angkat ka sawah sareng kang Jaka 

Jawaban: B 

4. Pun bapa nuju ... di kamar

a. Sare

b. Kulem

c. Mondok 

Jawaban: B 

5. Pakakas anu butuh energi listrik nyaeta....

A. Kulkas, Kompor Gas

B. Setrika, Televisi

C. Blender, Rak piring 

Jawaban: B

6. "Abdi mah bade .... nya, Bu."

a. Balik

b. Indit

c. Wangsul 

Jawaban: C 

7. Sato anu sok dipake ngawuluku ...

a. Maung

b. Munding

c. Monyet 

Jawaban: B 

8. Usum panen
Sawah tutugan gunung
Parena mimiti koneng
Tereh cunduk usum panen
Patani moal kaduhung 

Judul sajak di luhur nyaeta ...

a. Usum panen

b. Usum halodo

c. Usum hujan

Jawaban: A 

9. ... anu bade ka Jakarta teh?

a. Iraha

b. Saha

c. Di mana 

Jawaban: B 

10. Sasatoan anu mindeng ngalalakon dina dongeng sunda nyaeta ...

a. Peucang jeung maung

b. Kuya jeung monyet

c. Sapi jeung munding 

Jawaban: B 

11. Kuring hayang lalajo wayang.

Kalimah di luhur lamun dilemeskeun jadi ...

a. Abdi hoyong nongton wayang

b. Kuring hoyong nongton wayang

c. Abdi hoyong lalajo wayang 

Jawaban: A 

12. Teu kenging.... ku basa anu kasar.

A. Nginum

B. Nangtung

C. Nyarios 

Jawaban: C

13. Mangpaat maén kaulinan barudak nyaéta .....

A. bisa adu kakuatan jeung musuh

B. teu nyéhatkeun badan

C. Aya artina kanggo kahirupan 

Jawaban: C 

14. Carita rakyat nu nyaritakeun tokoh manusa, atawa sasatoan jeung tutuwuhan nu ngandung makna kanggo kahirupan disebutna .....

A. puisi

B. kawih

C. dongeng 

Jawaban: C 

15. Cicirén kadaharan sehat nyaéta .....

A. ngandung vitamin jeung protéin

B. hargana mahal

C. gampang dijieun 

Jawaban: A
Next Post Previous Post